Chat with us, powered by LiveChat

SIL-Funksjonell Sikkerhet

Det er ingen tvil om hvorfor funksjonell sikkerhet spiller en så viktig rolle som det gjør:  Hvert år skaper jobbrelaterte ulykker helseproblemer for rundt 313 millioner mennesker. Anleggsoperatører investerer mye for å unngå personlig risiko.

Til syvende og sist er alle forebyggende tiltak mer kostnadseffektive enn en ulykke med konsekvenser for mennesker, prosesser, anlegg eller miljøet. I et slikt tilfelle kan kostnadene fort overskride ti til tjue ganger den faktiske verdien til et anlegg. På den andre siden er investeringer I funksjonell sikkerhet, og dermed tiltak for å unngå uheldige og systematiske feil, veldig moderate hvis man er avhengig av og stoler på instrumenter som er utviklet I henhold til IEC 61508.

Trygge prosesser redder liv!

Do you want to know more details about Functional Safety and SIL? Ask for an introductory article or the expert white paper on SIL.

X